About

This slideshow requires JavaScript.

Healthcarebook là một phần trong chiến dịch nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi bài viết được phiên dịch và biên tập từ các nguồn y học đã được xác thực nhằm mang đến lượng kiến thức y tế đúng đắn và khoa học cho người đọc.

Vietnam Social Health Revolution (VSHR) là dự án xây dựng mô hình y tế mang tầm quốc tế cho người Việt. Đây là một dự án dài hơi trải qua nhiều giai đoạn đi kèm các chiến dịch chăm sóc sức khỏe thiết thực để đi đến mục tiêu cuối cùng.

Mỗi người chúng ta hãy luôn cập nhật thêm nhiều kiến thức y học để có những cách tốt nhất tự bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Mời bạn theo dõi thêm tại:

*Website cập nhật đầy đủ thông tin và hoạt động của dự án:

http://healthrevolution.cf

*Blog cung cấp khối lượng lớn kiến thức y học và các phương pháp bảo vệ sức khỏe:

http://healthcarebook.cf/

*Fanpage tổng hợp những cập nhật của dự án, chia sẻ kiến thức y học cũng như kết nối cộng đồng:

https://www.facebook.com/Social.health.revolution/

*Group hoạt động như một diễn đàn nhằm giải đáp thắc mắc các vấn đề về sức khỏe và chia sẻ tài liệu y khoa:

https://www.facebook.com/groups/Social.health.revolution

———————–

We are doing research on the Health service model of Vietnam for last 4 years. What we have found out that, Vietnamese health service need improvement, if we compare with other countries. If we compare Vietnamese health service with other neighboring countries, Such as – Thailand, Singapore or even Malaysia.

Vietnamese health service is far far behind compare to those countries service model.
Most locals and expats always complain about Vietnamese Health services and hospital people just talked about it, or did some initiatives ( such as charity, cleaning etc) to solve some problem at the surface level. We started this project bring those all small initiatives to bring under one umbrella to work collaboratively, find out the root courses and solve them though a health revolution. So we gave our project’s name, Vietnam health service revolutionThe goal of the project make the Vietnamese Health service as good as Singapore or even better. Everyone complained about Vietnamese Health service but no one wants the improve it. We want to improve and solve that problem by this project.

It’s not a dream but it’s our ‘vision’. It’s not a hope but it’s our ‘belief’  – we are working to develop the world class health service model in Vietnam for Vietnamese people

Would like to know more or support the project ? Please visit:

http://healthrevolution.cf/

Or Click here

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑